Arkitekt och beställare bildar ett team

- Det traditionella arkitektarbetet är att vara beställarens rådgivare och lots genom hela byggprocessen. I den rollen tas också arkitektens fulla kompetens bäst tillvara.

- Projektets huvudsakliga inspiration och drivkraft utgörs av beställarens situation och speciella behov. Alla analyser och slutsatser utgår från detta.

- Negativa överraskningar i byggprocessen kan för det mesta undvikas genom bra planering.

- Medan bra och positiva överraskningar för beställaren däremot är en självklar del av ett väl genomfört projekt.


Jag ser min roll som beställarens medspelare och företrädare i projektets alla faser och relationer. Vi kommer gemensamt fram till ett mål i utvecklingsskedet som jag arbetar för att vi ska uppnå. Och om möjligt gärna överträffa.

Jag hjälper er att se projektets förutsättningar och de möjligheter ni står inför. Era behov och förhoppningar ska omsättas till en tydlig helhet som engagerar er och väcker känslor, men där prioriteringarna också är väl genomtänkta. Resultatet blir ett projekt förankrat på er plats, i vår samtid - och med livskraft för framtiden.

Ett grundligt genomarbetat projekt ger er möjlighet att ha överblick och styrning över händelser och kostnader hela vägen. Men det ger er också ett projekt med bra funktioner och arkitektur av hög kvalitet.

Oavsett om ert projekt är stort eller litet, så är mitt grundläggande råd: -Avsätt gott om tid till planering och noggranna förberedelser, om inte annat så av ekonomiska skäl. Byggprojekt är ofta mer komplexa än man som lekman tror, och det är en investering som ska leva länge. Enkelt uttryckt; Det är innan första spadtaget är taget som det är billigt att tänka efter, och ändra sig.


 - Kommentarer från uppdragsgivare - 

Andra referenser:

Reportage 'Hus&Hem' nummer 7 2007

Nominering i tävlingen 'ÅretsHus' 2006

Nominering i tidskriften 'Arkitekturs' Debutpristävling 2005


Verksamheten ansvarsförsäkrad hos Salus Ansvar.

Bakgrund och utbildning inom arkitektur:

Arkitektlinjen -89-94 vid Lunds Universitet - Lunds Tekniska Högskola - LTH
Lennart Bergström arkitektkontor - Stockholm
Thafvelin & Berndtsson arkitektkontor - Stockholm
Stadion arkitekter - Stockholm

 

 

 

untitled
Particularly, Rau-Tech jackets can be found in the next colours dark, azure, eco-friendly, aubergine tag heuer replica sale crimson, metal colour, bronze colour, as well as hublot replica sale metal colour. Based on Rau-Tech, they're focusing on extra colours, however this can be a very good begin. With one of rolex replica sale colours, the actual experienced customizer right now comes with an whole " new world " associated with choices to create rolex replica sale along with other high-end wrist watches appear fascinating or even totally strange. What's the actual Rau-Tech layer procedure. Nicely, the actual films tend to be a kind of PVD bodily watery vapor rolex replica and therefore are blasted towards the area associated with rolex replica sale inside a unique step. They need to actually disassemble the actual wrist watches as well as layer every element separately an additional component that provides substantially towards the price.